ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Lotus Room

360

Dimension & Capacity

        Download Autodesk-AutoCAD   Pdf-32-32

Facility Dimension Usable Gross
Area
(Sq.m.)
Maximum Capacity (Approx.) Load 
Capacity
(kg./Sq.m.)
  Length
(m.)
width
(m.)
Height
(m.)
Theater Class
Room
Banquet Reception Exhibition
Booth
(3m x 3m)
Main Area 40 15 3 800 250 150 200 300 - 300
Lotus A 8.5 6.5 3 55 30 20 30 50 - 300
Lotus 1 5 5 3 25 20 12 10 10 - 300
Lotus 2 7 5 3 25 25 15 20 20 - 300
Lotus 3 6.5 6 3 39 30 20 20 25 - 300
Lotus 4 6.5 6 3 39 30 20 20 25 - 300
Lotus 5 7 5 3 35 25 15 20 20 - 300
Lotus 6 6 5 3 30 20 12 10 10 - 300
Lotus 7 6.5 5 3 33 30 20 20 25 - 300

Remarks

  •  0.95 m.
  • Hits: 20311