ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Meeting Room

360

Dimension & Capacity

        Download Autodesk-AutoCAD     Pdf-32-32

Facility Dimension Usable Gross
Area
(Sq.m.)
Maximum Capacity (Approx.) Load 
Capacity
(kg./Sq.m.)
  Length
(m.)
width
(m.)
Height
(m.)
Theater Class
Room
Banquet Reception Exhibition
Booth
(3m x 3m)
Meeting Room 1 17 12 4.2 225 200 120 90 150 15 500
Meeting Room 2 17 12 4.2 225 200 120 90 150 15 500
Meeting Room 3 17 12 4.2 225 200 120 90 150 15 500
Meeting Room 4 17 12 4.2 225 200 120 90 150 15 500
Meeting Room 1 - 2 24 24 4.2 450 400 240 250 300 30 500
Meeting Room 3 - 4 24 24 4.2 450 400 240 250 300 30 500

 

  • Hits: 22988