ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Atrium

360

Dimension & Capacity

        Download Autodesk-AutoCAD   Pdf-32-32

Facility Dimension Usable Gross
Area
(Sq.m.)
Maximum Capacity (Approx.) Load 
Capacity
(kg./Sq.m.)
  Length
(m.)
width
(m.)
Height
(m.)
Theater Class
Room
Banquet Reception Exhibition
Booth
(3m x 3m)
Atrium                    

Remarks

  • Hits: 6508