ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Main Foyer

360

Dimension & Capacity

        Download Autodesk-AutoCAD   Pdf-32-32

Facility Dimension Usable Gross
Area
(Sq.m.)
Maximum Capacity (Approx.) Load 
Capacity
(kg./Sq.m.)
  Length
(m.)
width
(m.)
Height
(m.)
Theater Class
Room
Banquet Reception Exhibition
Booth
(3m x 3m)
Main Foyer 108 17 3.5 1,587 - - - 1,200 40 500
Plenary Hall 1 43 35.5 10 1,458 1,600 800 730 1,500 100 1,700
Plenary Hall 2 43 40 10 1,740 2,000 700 940 1,800 120 1,700
Plenary Hall 3 43 35.5 10 1,458 1,600 600 730 1,500 100 1,700
Plenary Hall 1,2 43 75.5 10 3,198 3,500 1,400 1,800 3,500 210 1,700
Plenary Hall 2,3 43 75.5 10 3,198 3,500 1,400 1,800 3,500 210 1,700
Plenary Hall 1,2,3 43 110 10 4,656 5,000 2,500 2,500 4,800 300 1,700

Remarks

  • Electrical 60 cm. x 60 cm. Loading Entrance Hanging Load Hanging Screen
  • Water 60 cm. x 60 cm. width 4.50 m. 500 kg. / point
  • F.H. = Fire Hose height 3.60 m. loads at the node 6.8 x 9.15 m.
  • Must be hired in conjunction with Plenary Hall
  • Hanging Screen at Plenary Hall 1 size 6 x 9 m.
  • Column diameter = 80 cm. / Distance between column is 13.5 m. (Main Foyer / Atrium)
  • Hits: 6736