• Home
  • What's News
  • Hot News
  • เอ็น.ซี.ซี.ฯ มอบของขวัญส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เอ็น.ซี.ซี.ฯ มอบของขวัญส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

2re

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ม.ร.ว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มอบของขวัญ ส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับน้องๆ ชุมชนเทพประทาน เขตคลองเตย โดยมีนายสมชาย จิรอาภา ประธานชุมชนเทพประทาน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์