• Home
  • What's News
  • Hot News
  • เอ็น.ซี.ซี.ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เอ็น.ซี.ซี.ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

1re

นางเปรมพร สายแสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ให้นักเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยา พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี จำนวน 45 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนคลองเตยวิทยา